MISIUNEA

Asigurarea unui mediu educaţional eficient, care să permită punerea în valoare a aptitudinilor fiecărui elev.

Şcoala Gimnazială nr. 4 Râmnicu Vâlcea reprezintă un mediu provocator şi stimulativ, pliat pe nevoile şi stilurile de învăţare ale elevilor şi aspiraţiile familiilor, prin implicarea conştientă a părinţilor în deciziile fundamentale privind copiii. Respectarea şi valorificarea diferenţelor, promovarea toleranţei şi a echităţii în educaţie.

VALORI PROMOVATE


  • calitate;
  • competenţă;
  • responsabilitate;
  • toleranţă;
  • rigoare;
  • siguranţă.

Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite – Şcoala Gimnazială Nr 4 Rm Vâlcea va urmări îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin:

  • evaluarea continuă a activităţii personalului didactic şi nedidactic al şcolii, pentru asigurarea profesionalismului, a calităţii şi a integrităţii;
  • consultarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie (cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) cu privire la toate demersurile care au în vedere creşterea calităţii serviciilor educaţionale;
  • comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale în vederea obţinerii informaţiilor relevante ce au legătură cu serviciile educaţionale oferite de şcoală;
  • realizarea de rapoarte semestriale şi informarea publicului cu privire la activitatea şcolii.

MISIUNEA

Asigurarea unui mediu educaţional eficient, care să permită punerea în valoare a aptitudinilor fiecărui elev.

Şcoala Gimnazială nr. 4 Râmnicu Vâlcea reprezintă un mediu provocator şi stimulativ, pliat pe nevoile şi stilurile de învăţare ale elevilor şi aspiraţiile familiilor, prin implicarea conştientă a părinţilor în deciziile fundamentale privind copiii. Respectarea şi valorificarea diferenţelor, promovarea toleranţei şi a echităţii în educaţie.

VIZIUNEA

Şcoala Gimnazială nr. 4 din Municipiul Râmnicu Vâlcea constituie locul sigur în care elevii îşi pot afirmă şi dezvoltă personalitatea, părinţii îşi găsesc un partener disponibil şi competent în educaţie iar profesorii construiesc un mediu optim pentru accesibilizarea cunoaşterii.
Spread the love