Începuturile școlii datează din anii ’30 când a funcţionat cu o clasă de 25 de băieţi pe lângă Schitul Inăteşti. 1930-1931, şcoala a funcţionat sub denumirea de Şcoala Primară din Comuna Râmnicu Vâlcea cu clasele I-IV, director  fiind Rozeanu Petre.

Şcoala s-a numit Școala Primară Mixtă Nr. 3 din Râmnicu Vâlcea, avându-l ca director pe Andreescu Iosif. Dupa  reforma școlară din 1948, școala a funcționat cu două niveluri, sub diferite denumiri:

  • Școala Medie Nr. 2 (1945-1955)
  • Școala Elementară 7 (1955-1956)
  • Școala Elementară Nr.4 (1956-1959)
  • Școala de 7 ani Nr. 4 (1959-1962)

În perioada 1955-1962 școala l-a avut ca director pe Iordăchescu Dumitru. În anul școlar 1962-1963 avea denumirea Școala de 8 ani Nr. 4 Râmnicu Vâlcea.

Din  anul şcolar 1963 – 1964 funcţionează ca școală generală cu 8 clase sub denumirea Şcoala Generală Nr. 4. Până în anul 1977, director a fost Glăman Nicolae.

Între  anii 1977-1978, în Şcoala Generală Nr. 4 au funcţionat clasele  I-X. până în anul 1983. Directorului Glăman Ion iau succedat  Crisan Florentina (1973-1988), Moșteanu Nicolae (1988-1990), Trănescu Cristina (1990-1992), Moșteanu Nicolae (1994-2007), Tudoroiu Emilia (2007-prezent).

În perioada 1930-1961 efectivele şcolare au variat în jurul 130 și 630 elevi, iar numărul cadrelor didactice a variat între 5 şi 25.

Numărul de elevi a crescut continuu până în anul şcolar 2002-2003, când au fost 1200 elevi, iar numărul cadrelor didactice a ajuns la 54.

În anul şcolar 2009-2010 şcoala a funcţionat cu 32 de clase, cu un efectiv de 786 elevi li 50 de cadre didactice.

Din anul şcolar 2007-2008, au fost arondate şcolii noastre: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Copăcelu şi Şcoala cu clasele I-IV Nr. 12 Căzăneşti, asimilate din anul școlar 2009-2010.

Începând cu anul şcolar 2008-2009 şcoala a intrat într-un program de mansardare şi reabilitare finanţat de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

De-a lungul timpului, şcoala a realizat schimburi culturale cu College Jean Delacour din Cleres, Franţa (1990-1992, 1993, 1995) şi College Joseph Delteil din Limoux (2007 – 2009), proiecte bilaterale Socrates şi Comenius I cu College Joseph Delteil din Limoux (2002-2004, Tema Europami şi 2005 – 2007).

În școala noastră s-a implementat, în premieră la nivelul județului, începând cu anul 2009 programul  After-School „În lumea lui Apolodor”.

Din anul școlar 2009-2010, la Copăcelu funcționează Grădinița cu program normal nr. 11, iar la Căzănești, Grădinița cu program normal nr. 12, ca structuri ale școlii noastre, ambele beneficiind de clădiri reabilitate, cu încălzire centrală și grupuri sanitare moderne.

Din anul 2012, localul școlii din Calea lui Traian nr. 97, beneficiază de încă un etaj, cu zece săli de clasă și o sală de festivități, iar unul din terenurile de sport din curtea școlii a fost acoperit cu covor sintetic.

Activitatea didactică se desfășoară în două schimburi – dimineața – clasele pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a, iar după-amiaza, clasele din învățământul gimnazial și grupele programului Școală după școală.

Pentru activitatea didactică destinată elevilor din ciclul gimnazial, școala dispune de: cabinete de informatică, geografie, sală de cenaclu literar și cerc de teatru, precum și laboratoare de fizică, chimie, biologie și bibliotecă, cabinetele de limba română, limba franceză și educație tehnologică.

Din 2007 și până în prezent, în şcoala noastră se derulează 3 concursuri:

  • Concursul Interjudeţean de Teatru Scena Talentelor, devenit Naţional din anul şcolar 2010 – 2011;

  • Concursul Judeţean de creaţie literară Mărţişor;

  • Concursul Interjudeţean de Interpretare Muzicală Flori de cântec românesc, devenit Naţional din anul şcolar 2010 – 2011.

În anul şcolar 2011 – 2012 s-a derulat un parteneriat educaţional cu elevii și profesorii de la College „Joseph Delteil” din Limoux, în care s-au implicat 30 de elevi şi 15 profesori.

În anul școlar 2012-2013, Școala cu clasele I-VIII Nr. 4 Rm. Vâlcea funcționează cu 3 grupe de nivel preșcolar, 19 clase de învățământ primar (3 clase

pregătitoare, câte 4 formațiuni pentru clasele I-IV) și 14 clase de învățământ gimnazial (3 clase a V-a, 3 clase a VI-a, 4 clase a VII-a și 4 clase a VIII-a).

În vederea realizării activităților de tip recreativ, atât cu elevii înscriși la rogramul Școală după școală, cât și cu elevii de la ciclul gimnazial, în școală se desfășoară acțiuni comune, organizate în parteneriat cu Palatul Copiilor Rm. Vâlcea, beneficiind de personal didactic specializat în activități artistice și tehnico-aplicative

Colectivul de elevi și cadre didactice al școlii beneficiază, ca urmare a bunei colaborări cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, de servicii de sprijin: consilier școlar, logopeg și mediator școlar, precum și cadru didactic de sprijin.

Dezideratul școlii îl reprezintă atragerea părinților în procesul decizional asupra demersulului educațional al propriilor copii, conștientizarea lor asupra importanței comunicării cu copiii în sensul împărtășirii valorilor pe care doresc să le cultive în educația lor.

 

 

Spread the love