Începuturile școlii noastre datează din anii ’30 când a funcţionat cu o clasă de 25 de băieţi pe lângă Schitul Inăteşti. 1930-1931, şcoala a funcţionat sub denumirea de Şcoala Primară din Comuna Râmnicu Vâlcea cu clasele I-IV, director  fiind Rozeanu Petre.

Şcoala s-a numit Școala Primară Mixtă Nr. 3 din Râmnicu Vâlcea, avându-l ca director pe Andreescu Iosif. Dupa  reforma școlară din 1948, școala a funcționat cu două niveluri, sub diferite denumiri:

  • Școala Medie Nr. 2 (1945-1955)
  • Școala Elementară 7 (1955-1956)
  • Școala Elementară Nr.4 (1956-1959)
  • Școala de 7 ani Nr. 4 (1959-1962)

În perioada 1955-1962 școala l-a avut ca director pe Iordăchescu Dumitru. În anul școlar 1962-1963 avea denumirea Școala de 8 ani Nr. 4 Râmnicu Vâlcea.

Din  anul şcolar 1963 – 1964 funcţionează ca școală generală cu 8 clase sub denumirea Şcoala Generală Nr. 4. Până în anul 1977, director a fost Glăman Nicolae. Între  anii 1977-1978, în Şcoala Generală Nr. 4 au funcţionat clasele  I-X. 

În perioada 1930-1961 efectivele şcolare au variat în jurul 130 și 630 elevi, iar numărul cadrelor didactice a variat între 5 şi 25.

Numărul de elevi a crescut continuu până în anul şcolar 2002-2003, când au fost 1200 elevi, iar numărul cadrelor didactice a ajuns la 54.

Din anul şcolar 2007-2008, au fost arondate şcolii noastre: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Copăcelu şi Şcoala cu clasele I-IV Nr. 12 Căzăneşti, iar din anul școlar 2013-2014 au devenit structuri G.P.N. Lizuca și G.P.P. ,,Dumbrava Minunată”.

Începând cu anul şcolar 2008-2009 şcoala a intrat într-un program de mansardare şi reabilitare finanţat de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

Din anul școlar 2022-2023 Școala Gimnazială Nr. 4 are ca structură doar G.P.N. Nr. 11 Copăcelu.

De-a lungul timpului, şcoala a realizat schimburi culturale cu College Jean Delacour din Cleres, Franţa (1990-1992, 1993, 1995) şi College Joseph Delteil din Limoux (2007 – 2009), proiecte bilaterale Socrates şi Comenius I cu College Joseph Delteil din  Limoux (2002-2004, Tema Europami şi 2005 – 2007) și participă la un proiect ERASMUS+ ,,BOOST INCLUSION IN EDUCATION” (2022-2023) cu trei mobilități în CIPRU, CEHIA și MALTA.

În școala noastră s-a implementat, în premieră la nivelul județului, începând cu anul 2009 programul  After-School „În lumea lui Apolodor”.

Din anul 2012, localul școlii din Calea lui Traian nr. 97, beneficiază de încă un etaj, cu zece săli de clasă și o sală de festivități.

Din 2007 și până în prezent, în şcoala noastră a inițiat și a derulat următoarele concursuri:

  • Concursul Interjudeţean de Teatru Scena Talentelor, devenit Naţional din anul şcolar 2007 – 2012;

  • Concursul Judeţean de creaţie literară și artistică ,,Mărţişor”;

  • Concursul Interjudeţean de Interpretare Muzicală ,,Flori de cântec românesc”, devenit Naţional din anul şcolar 2007 – 2012;

  • Concursul de matematică ,,PROex”;

  • Concursul de limba franceză ,,FRANCOfan;

  • Simpozionul Regional ,, Locuri și oameni cu care ne mândrim”.

Colectivul de elevi și cadre didactice al școlii beneficiază, ca urmare a bunei colaborări cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, de servicii de sprijin: consilier școlar, logopeg și mediator școlar, precum și cadru didactic de sprijin.

Dezideratul școlii îl reprezintă atragerea părinților în procesul decizional asupra demersulului educațional al propriilor copii, conștientizarea lor asupra importanței comunicării cu copiii în sensul împărtășirii valorilor pe care doresc să le cultive în educația lor.

 


Spread the love